Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Свети Георги

Info Sections
Свети Георги

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, кв. Метоха
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Веднага след написването на устава на Бачковкия манастир от Григорий Бакуриани се появява параклис в чест на Св. Екатерина. Изпълнявал е ролята на храм към страноприемницата на манастира в Стенимахос, построена от Григорий Бакуриани.
Когато през XVIII век, параклисът отеснял строителите вплитат в олтара (видно от останките днес) в днешният храм, а странично то нея изграждат кулата с камбанария - спретната и оригинална възрожденска сграда. Тя е включена в ансамбъла с метоха, църквата и магерницата.
Църквата е с каменни стени и двойни слепи арки на южната стена (снимка 1).
За храма се споменава в описанието на станимашкото землище, съставено при управлението на султан Сюлейман (1519 - 1566).
Годините минават а времето оставя своите белези върху храма. Той бавно, но сигурно чака своята гибел.
В края на XX век, обаче една жена дава началото на ремонта и реставрацията на храма. Това е Надежда Вълчева, която от години живее в София. Тя дарява немалка сума на 78 годишната тогава пенсионирана учителка Йорданка Янош с лична заръка да започна ремонта на храма, привличайки и ангажирайки нужните хора и институции.
И така с подкрепата на хаджи Славчо Кисьов - секретар на Бачковския манастир и на хора, живеещи наблизо, през 1997 година е дадено началото на животоспасяващата реставрация на ценния храм. Подновени са всички прозорци на храма. През 1998 година е подменена част от вътрешния дървен таван. Тогавашния игумен на Бачковския манастир, покойния вече дядо Наум благославя и насърчава започнатият ремонт. Майсторите, които извършват строително ремонтната дейност на покривната конструкция са асеновградчаните Никола Раев и Костадин Лозанов.

стенописи

Вътрешните стени на храма са изцяло зографисани. По сведения южната фасадна стена е била зографисана от Захари Зограф, а стенописите - икони на св. Георги, св. Димитър и св. Тодор - от северната стена са дело на местния зограф Алекси Атанасов (снимка 7-10).
Запазените фрагменти от стенописи в "Св. Георги", напомнят за стила на роменските фрески от 1732 година. Явно черквата е обновена по същото време.
Църквата като цяло е паметник на културата с изключителна историческа и художествена стойност.