Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Карабекирова пещера

Info Sections
Карабекирова пещера

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Глухар
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme:
World Heritage:
Ancient Site

Образувана е на скален венец над р. Върбица. Има дълбочина от 15м. Пещерата е била обитавана от първобитни хора през неолита.