Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Манастир "Света Неделя"

Info Sections
Манастир

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, гр.Неделино
Type: Christian religious centre
Epoch: 20th Century
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
20th CenturyChristian MonasteriesChristian religious centre

На 3-4 км. южно от града са запазени руини от старинна крепост и манастир "Света Неделя", от където идва и името на общинския център.

Строителството на православния храм започва на 7 септември 1995 г. под ръководството на архитектите Олег Николов и Иван Калайджиев. Строежът е завършен на 7 септември 1997 г.В същата година храма е осветен от Пловдивския митрополит Арсений.
Дарители са:
- “Фондация “Бъдеще за България”
- Движение за християнство и прогрес “Свети Йоан Предтеча”
- Национален исторически музей и много граждани

Главен дарител на стенописите е Фондация “Бъдеще за България”