Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква “Св. Богородица”

Info Sections
Църква “Св. Богородица”

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с.Широка Лъка
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

През 1834г. в селото е построена църквата “Св. Богородица”. Според преданието тя била построена за 38 дена. Иконостасът на църквата е автентичен по своя стил. Предполага се, че е рисуван от ученици на братята Димитър и Захари от Самоков, съществува и хипотеза самите те да са изографисали църквата. В близост до църквата се намира старото училище, построено през 1835 год.