Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква "Успение на Пресвета Богородица"

Info Sections
Църква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с.Баните
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Храмът е възстановен съвсем наскоро и е със статут на "паметник на културата с местно значение".