Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Джамия гр.Ардино

Info Sections
Джамия гр.Ардино

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, гр.Ардино
Type: Islamic religious centre
Epoch:
Theme: Islamic Culture
World Heritage:
Islamic CultureIslamic religious centre

В централната част на града е разположена Джамията, която е строена през ХV век и е реставрирана през ХІХ век.