Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква "Св.Атанасий"

Info Sections
Църква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, гр.Ардино
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Църквата “Св. Атанасий” e построена през 1835 година. Най – интересният факт за тази църква е, че е била построена за 40 дни. Първоначално тя е представлявала християнско оброчище (параклис). Святото място се е намирало между три ели. Именно тук е била скрита и иконата на Св. Атанас. В народните вярвания Св. Атанас е властелин на снеговете и ледовете. Облечен с копринена риза, той отива в планината на своя бял кон и се провиква: “Иди си, зимо, идвай, лято!”. Той e брат-близнак на cв. Антон и двaмaтa са ковачитe, които първи изобретяват ковашките клещи. По време на турското робство тук тайно са идвали да се молят българите. По – късно на това място, благодарение на будни чепеларци се построява църква. За издигането й наравно са се трудили и българи, и български мохамедани.
Днес църквата “Св. Атанасий” се реставрира.