Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Трагедията в с. Борово

Info Sections
Трагедията в с. Борово

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Борово
Type: Cultural Landscape, Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageCultural LandscapeIntangible Heritage

        Когато вземали децата за еничари, турците отнели сина и на вдовицата Рада. Дълго плакала нещастната жена, но какво можела да направи? Трябвало да се примири.
        Минали години. Синът ù бил изпратен в ислямско духовно училище и след като изучил, трябвало да се върне в родното си село, за да наложи исляма.
        Дошъл момъкът в селото, познал майчината си къща и влязъл в нея. Вътре нямало никой. Огледал той оджака. Огънят гори. Значи майка му все още е жива. Сипал си той мляко и седнал да се нахрани.
        Дошла майка му и страшно се изплашила, като видяла непознат човек в къщи. Като се посъвзела, тя запитала:
— Кой си ти? И какво търсиш тук?
        А той казал:
— Та белки не ме познаваш. Погледни добре. Та аз съм твоят син.
        Доближила се развълнуваната майка, погледнала белега на главата му и веднага познала отдавна отвлечения син. Когато обаче заговорил защо е дошъл, той казал:
— Дошъл съм да накарам хората от селото да приемат исляма. Най-напред ще започна от тебе.
        На другия ден рано сутринта майката напуснала къщата си и избягала в гората, където се скрила в една дупка. Оттогава тази местност била наречена «Радина дупка».