Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Традиционен поминък бубарство

Info Sections
Традиционен поминък бубарство

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road, Silk Road
Country: Bulgaria,
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageIntangible Heritage

Предполага се, че копринената култура е въведена в България по времето на цар Симеон. Данните за отглеждане обаче са от началото на XIXв. Производствени центрове на пашкули и бубено семе са Русе, Враца, В.Търново, Перущица, Дряново, Пловдив, Асеновград, ... В Родопите бубарството е проникнало от Одрин като най-напред се е разпространило в Ивайловград, а след това и в Свиленград. Основните търговски връзки са с Одрин и Софлу. Този традиционен поминък е оказал сериозно отражение върху архитектурата на региона. Т.нар. бубарска къща има специфична планова схема, свързана със съчетаването на дейностите обитаване и труд. В зависимост от строителната техника и материалите бубарските къщи в този регион могат да се разделят на три групи: - къщи, изградени изцяло от каменни блокове; характерни са за селата Камилски дол, Горно Луково, Ламбух, Гугутка, Покрован - каменни къщи със смесен градеж (каменна зидария за пъвия и дървена конструкция за втория и третия етаж); характерни са за Ивайливград, Долно Луково, Горно Луково, Гугутка, Ленско - къщи. изградени изцяло от кирпич; характрни са за селата Мандрица (архитектурен резерват), Одринци, Сив кладенец, Драбишна