Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Етнографски ареален комплекс

Info Sections
Етнографски ареален комплекс

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, гр. Златоград
Type: Vernacular Architecture
Epoch:
Theme: Vernacular Architecture
World Heritage:
Vernacular ArchitectureVernacular Architecture

Той е разположен в Родопа планина – на предела между нейната централна и източна част. Градът се намира в живописна долина – от самия му център започва река Върбица, образувана от сливането на Голяма река и Малка река. Непосредствено край него по билата на южните му ридове преминава съвременната българо-гръцка граница.