Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Скална гробница, с. Воденичарско

Info Sections
Скална гробница, с. Воденичарско

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Воденичарско
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

На северозапад от с. Воденичарско на 700-800м път от него, в подножието на хълма, върху който се издига крепост Устра се намира върху полегналия склон на един скалист терен една скала, която стърчи по-високо. От югозападната страна на тази скала надничат развалините на две гробници, разположени на 6,50м една от друга.

Настоящата гробница има отворено открито преддверие, което представлява стъпаловидна площадка широка отпред 2,60м. То се стеснява и на 1м по-навътре, отворът и е широк само 1,50м.