Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Скална гробница, с. Горни Веслец

Info Sections
Скална гробница, с. Горни Веслец

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Горни Веслец
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

"...Продължилата няколко хилядолетия практика да се почита за здраве оброчище не е изолиран случай в Родопите. Култово място, тачено от времето на траките, има и при село Горни Веслец, Кирковско. Тук също е почитано скално гробно съоръжение. По време на античността тук е била изградена гробница на велможа. Неговите близки по време на помени са оставяли пред входа жертвени дарове - хляб, мед, вино. Отправяли са молитви към божествата - за здраве , за плодородие , за дълъг живот.
Християнската църква обсебила култовото място. То било превърнато в оброчище. Местните хора започнали да се провират през входа и покривния отвор на гробницата. Те вярвали, както и техните предци, че това място носи изцеление. Според поверието тук намирали лек болни деца. Майките водели своите чеда. Провирали ги. И след това връзвали на дървото пред гробницата дрехи, парцалчета или конци . Вярвали, че болестта ще остане с тях на дървото . Тази традиция е жива и днес. С викове “Бисмиллях” и днес местните хора се провират през гробницата.
Приемствеността в култовите места е практика в Източното средиземноморие. Корените на езичеството са силни. Те са били обсебени и трансформирани от християнската религия. Още веднъж са били пречупени през исляма. Но основата им, вътъкът им остава. Трайно са свързани със здравето и плодородието..." /Георги Кулов/