Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Скална гробница, с. Ягнево

Info Sections
Скална гробница, с. Ягнево

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Ягнево
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

   Село Ягнево е на пътя между Златоград, светилището на Орфей до Татул и свещения град на траките Перперикон. Именно близо до Ягнево и Мъженци се намира Първата археологическа пътека в България, където скалните образувания, кладенци, тракийски гробници, жертвени места са историческа и природна ценност. Скалната гробница която се намира в местността е най неуспоримото свидетелство за присъствието на тракийски племена в района, в края на второто хил. пр. Хр. .