Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Скана гробница, с. Подкова

Info Sections
Скана гробница, с. Подкова

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Подкова
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Културно-историческите паметници на територията на община Кирково са разнообразни и представят всички епохи от тракийските заселвания насам.
Материалните следи, останали от древността, са:
Тракийска крепост при връх Боатепе и махала Златолист
Скални тракийски гробници до селата Подкова и Веслец
Късноантична и средновековна крепост и селище в местността Асара край с. Крилатица, обявена през 1996 г. за археологически паметник на културата.
Античен некропол в същата местност, паметник на културата
Антично селище със светилище при с. Загоричене
Скални ниши в с. Растник - местността Манчая кая
Скални гъби в с. Добромирци
Римска крепост при с. Остиново и др.
Средновековно селище - с. Орлица
Цистов некропол - с.Априлци
Тракийско селище - с. Домище
Могилен некропол - с.Домище
Скално светилище - с. Първица
Средновековно селище - с.Първица
Късноримско селище - с.Първица
Средновековно селище - с.Островец
Праисторическа селищна могила - с. Подкова