Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Скална гробница, с. Поповец

Info Sections
Скална гробница, с. Поповец

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Поповец
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Поповец е село в Южна България. То се намира в община Стамболово, Област Хасково. В района на Стамболово са открити множество археологически паметници на културата от национално значение един, от които е скалната гробницата край село Поповец. Смята се, че е била направена от Одрисите /тракийско пламе/, в края на първото хилядолетие пр. Хр.