Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Долмен, с. Пелевун

Info Sections
Долмен, с. Пелевун

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Пелевун
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

 Село Пелевун е сгушено между последните ридове на Изт.Родопи,в подножието на връх "Св. Илия " наричан от местните "Бърчинката".Като цяло е ориентирано с изложение юг-югоизток. Релефа е предимно ниско-планински,доста насечен от множеството рекички и дерета.Климата е умерен с изразено средиземноморско влияние.Често явление през зимата и лятото са силните поривисти североизточни и югоизточни ветрове,поради отвореността на селото в тази посока. В землището са изградени много,малки микроязовира като по големи от тях са "Ляската" и "Спукатината" .
  Долменът в близост до с. Пелевун е мегалитно гробно съоръжение (V - I в. пр.н.е.), обявено за археологически паметник на културата с национално значение. Най-късният открит до момента мегалитен тракийски паметник и един от най-рядко срещаните като архитектурен тип, съчетал архаичните традиции от ранножелязната епоха с новите достижения на елинизма (притежава модерен за времето си план, характерен за монументалните гробници от V - III в. пр.н.е.). Представлява правоъгълен двукамерен долмен с дромос, ориентиран в посока изток - запад, състоящ се от 4 части: коридор, предгробна камера, предверие и голяма гробна камера. Изграден е от големи цепени и грубо оформени гнайсови плочи, поставени вертикално и вкопани в предварително подготвен изкоп. Погребалното съоръжение е ползвано многократно, но още в древността е било ограбено, като при разкопките са открити единствено керамични фрагменти и желязно сечиво.