Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Крепост Козник (Кичи кая)

Info Sections
Крепост Козник (Кичи кая)

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, местност Козята скала
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Fortresses
World Heritage:
FortressesFortress

Козник ( “Кичи кая”)

Разположена е в близост до град Рудозем.
По време на турското робство крепостта е наричана от местното население Ерим папа, а от турците – Кечи кая (Кози камък, Козя скала).
Пътят Райково - Рудозем - Ксанти е свързал Тракия с Беломорието още от древни времена. По протежението на пътя, който тепърва ще се разкрива, са още крепостите Беаднос при село Беден, Аетос над Смолян, момчиловата крепост Подвис, която в момента също се проучва, Цепина край Велинград и Асенова крепост.
Крепостите Беаднос и Козник често се споменават от летописците на византийските императори, включително и от Йоан Кантакузин. Той пише, че византийската императрица Ана Савойска се обърнала за помощ към българския цар Иван Александър срещу самия Кантакузин, обявил се за византийски император в Димотика. Като награда за обещаната помощ Иван Александър получил в 1344 г. родопските крепости Цепина, Перущица, Св. Юстина, Станимака, Аетос, Козник и Беаднос, които представляват цяла крепостна система за отбрана на Родопите. До момента е разкопан около 50 м. зид с дебелина от 1.5 до 2 м. На места височината му достига също 2 м. Намерени са много парчета керамика от различни епохи, които предстои да бъдат подробно изследвани и датирани. Открито са и древно римско светилище.
Най-вероятно основната функция на крепостта е била наблюдателно-охранителна. Също така тя е била ту във византийско владение, ту в българско, но кой е строител се очаква да се разбере на по-късен етап. Според експертите в района на крепостта е имало голям пожар към края на 12 век, но не зависимо от това крепостта е продължила да функционира.