Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Крепост Устра

Info Sections
Крепост Устра

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Устрен
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Fortresses
World Heritage:
FortressesFortress

Устра

Нмира се до село Устрен, област Кърджали, община Джебел.
Разположена е върху продълговат скалист връх и заема площ от 1 286 кв. м. Дължината на цялата крепостна стена е 113 м, а запазената височина на стените е до 10 м. Разкрити са основите на жилищни помещения, водохранилища и складове за храна.
По археологически данни - най-ранната й датировка е управлението на Константин VII Порфирогенет - (913 - 959 г.). По това време Българският Цар Симеон I вероятно завзема крепостта, но в последствие я преотстъпва на Византия и е обявен за "ВАСИЛЕОПАТОР" - тоест висш настойник на византийския император, който се жени за една от дъщерите му. Последвалото разтрогване на договора от Зоя - майката на императора, скоро води до съкрушителната загуба на византийците при Ахелой в 917 г.. Въпреки всичко, след смъртта на Симеон в 927 г., крепостта трайно остава във византийски ръце, макар през зрелия феодализъм и Втората Българска държава XII - XIV век, да има косвени сведения, че е била превзета от Иван Асен II.
Наблизо са останките от тракийска крепост със същото име - Устра, от която са останали крепостни стени високи до 2 м. Построена е най-вероятно през ХІІ-Х век пр.н.е. Наблизо, по долината на малка рекичка са запазени две тракийски куполни гробници. Историците смятат, че тук е била столицата на тракийското племе одриси.