Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Крепост Звездел

Info Sections
Крепост Звездел

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Звездел
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Fortresses
World Heritage:
FortressesFortress

ЗВЕЗДЕЛ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Намира се на връх Асара, близо до село Звездел, рудник “Звездел”, рудник “Пчелояд”.

УСТРОЙСТВО
Крепостта се е охранявала от две четириъгълни кули, от север и юг е била оградена с дървена палисада. На изток е била едната от двете четвъртити кули, тя е бранела портата на твърдината. Долният етаж е служил за цистерна, като дъното е било обмазано с хидрофобен розов хоросан, също така е намерен пласт с дебелина 20 см от пречистен пясък, служил за филтрация на водата, в единия тгтл подът е по-нисъ от другия – за утаяване. Почти всички стени на крепостта са били дървени, което е рядко срещано по нашите земи. Връзката между двете кули се е осъществявала посредством скален проход. В една от кулите е имало и параклис, остатъци от стенописите на който са намерени. Укреплението е служило за охрана на рудника, в който се е добивало злато и сребро. Най-ценната находка при проучването е сборна икона от 12в., която е била украсена със златен обков.
Предполага се, че крепостта е била превзета при българо-византийските войни от 1205-1207г.