Културните коридори на Югоизточна Европа

Културен коридор Източен трансбалкански път / Източен трансбалкански път

Църквата „Св. Никола” в Радаути

Църквата „Св. Никола” в Радаути

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Радаути
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски религиозен център

Църквата „Св. Николай” в Радаути е най-старата православна църква в Молдавия, построена през втората половина на XIV век. Изградена е като романска сграда с надлъжна композиция с главен и странични кораби, завършващи с олтарна апсида. За да приспособят традиционния романски католически интериор за нуждите на православната вяра е изградена преграда, разделяща петте ниши между двете главни пространства на православната църква – наоса и пронаоса. През XVI в. към западната фасада е пристроен екзонартекс, а входовете са преместени от север и юг.

Експертна мрежа