Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Църква "Св.Пророк Илия"

Info Sections
Църква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с.Давидково
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Храмът "Свети пророк Илия" е строен в далечната 1923 година. Благодарение усилията на местните хора, църквата е напълно възстановена и посреща християни.Едно от най-ценните неща в храма е дървеният иконостас, изработен през 1927 година. Преди 16 години, обаче вандали задигнали от църквата четири позлатени икони. Заместили ги с нови, но болката у хората останала и до днес.