Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионален Форум, Пловдив, ноември 2007

Презентации

Презентации
По време заседанията на Форума в Пловдив (16-17 ноември 2007) участниците се включиха в отворен диалог. В своите приведствени изказвания, представителите на трите страни – Гърция, България и Румъния – заявиха своето желание за културно сътрудничество. Презентациите на участващите експерти представиха културния коридор Източен трансбалкански път в рамките на мрежата от културни пътища в Югоизточна Европа и в Европа, неговото място в съвременния живот и значението му за устойчиво регионално развитие.