Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионален Форум, Пловдив, ноември 2007

Изложба

Изложба

Изложбата Културни коридори и културно наследство на Югоизточна Европа е организирана от Асоциация за културен туризъм, в рамките на проекта Трансбалкански културен коридор Гърция - България – Румъния – споделено наследство и общо европейско бъдеще и в чест на 20-годишнината на културните маршрути на Съвета на Европа – инициатива на Съвета на Европа. Изложбата е свързана и с проекта Културно наследство: образование – наука – опазване – интегрирани в туризма (HERITAGE: ESPRIT) на УАСГ, НХА, АКТ и ИКОМОС/България, селекциониран от Министерството на образованието и науката по темата Проучване на националните културно-исторически ценнсоти като част от Европейското културно наследство и съвременните методи за тяхното съхранение.

Целта на Изложбата е да представи образа на наследството на Югоизточна Европа – регион с хилядолетна история и култура и възможностите за неговото устойчиво развитие. Част от изложбата – централни карти на културните пътища и културното наследство на света, Европа и регона, дванадесетте фотоса на обектите на Световното наследство и Компютърната презентация, са представени за пръв път на Мултимедийната изложба към Регионалния форум във Варна, 2005 г.

Друга част от материалите на Изложбата са изработени специално за настоящата изложба. Те представят културния коридор Източен трансбалкански път между Гърция, България и Румъния, който може да бъде реализиран чрез ефективно трансгранично сътрудничество между областни администрации и общини от трите държави. Студенти и преподаватели от УАСГ представят един фрагмент на българска територия богата на културно наследство, чрез който показват възможностите за развитие на културен туризъм по културния коридор. Материалите са изработени в Мултимедийната лаборатория по културно наследство към Архитектурния факултет на Университето по архитектура, строителство и геодезия, София.

Изложбата е организирана в Данчова къща (17-23 ноември 2007), с любезното съдействие и гостоприемство на Общински институт Старинен Пловдив.