Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионален форум Опатия, юни 2006

Приветствия

Приветствия
Форумът в Опатия показа, че страните в Югоизточна Европа могат и желаят да си сътруднича, не само в сферата на политиката, но и в културната сфера, сподели Президентът на Хърватска Стипе Месич в своето заключително изявление по време на Форума "Комуникация на наследството: една нова визия за Югоизточна Европа". 

Срещата за сътрудничеството на страните от Югоизточна Европа за защита на културното наследство прерастна в жив диалог между участниците. Във Форума взеха участие държавните глави на Албания, България, Македония, Черна гора и председателят на тройното президентство на Босна и Херцеговина, министри от Сърбия и Турция, държавния сeкретар на Румъния и посланици на Гърция и Словения в Хърватска, както и Генералният директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура и Генералният секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис.  

Информационен източник: официален сайт на Президента на Република Хърватска