Културните коридори на Югоизточна Европа

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006

Логото

 

Логото на уебсайта Културни коридори на Югоизточна Европа (дизайнер Красен Кръстев) е инспирирано от новата визия за Югоизточна Европа. Имиджът на региона е представен в качеството му на истински кръстопът на световни пътища и пространство за диалог, обмен и съгласие. 

Оценете логиката на дизайнера в приложения филм.