Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионални форуми

Регионални форуми

Югоизточна Европа създава общо пространство за диалог, в което културата играе нарастваща роля. Оценете забележителната поредица от срещи на най-високо ниво в региона, с участието на големите международни организации, при които културното наследство е основна тема: Регионалният форум в Охрид (2003); Регионалният форум в Тирана (2004); Регионалният форум във Варна (2005)Регионалният форум в Опатия (2006); Регионалният форум в Румъния (2007), Регионалният форум в Пловдив (2007) и Регионалният форум през 2008 в Гърция. Тези срещи очертават една нова визия за развитие на Югоизточна Европа, в която културното наследство има ключова роля.