Културните коридори на Югоизточна Европа

Църквата в Козара
Мостар – историческият град
Мостар – историческият град

Мостар – историческият град

Босна и Херцеговина
Антично селище край с. Момчиловци
Атонската "Света гора"
Карнавалът във Вевчани
Митрополитски ансамбъл в Орадя
Марибор - Старият град
Църква "Св. Богородица Левишка", Призрен
Град Сафранболу
Ханът на Юсуф Машкович
Дурмитор Национален парк

Пътешествай по културните коридори на
Югоизточна Европа

Този уебсайт предлага едно виртуално пътуване във времето и пространството. Тук ще се запознаете с уникалното културно наследство на Югоизточна Европа – истински кръстопът на цивилизации. Ще направите своя избор за културен туризъм, за да тръгнете утре по реалните пътища на региона, Европа и Света. За експертите е осигурена специализирана информация.

Към партньорите и приятелите на уебсайта:

Изпращайте ни нова информация за богатствата по вашите земи, споделете вашите знания и образите на ценностите!

Правата на човека и културното наследство

Конференция, 27 ноември 2009 г., петък, от 10:00 до 18:00 ч., в Университета по Архитектура, строителство и геодезия, София. 

MapHeritage: ESPRIT South East Europe Map Europe Map World Map