Културните коридори на Югоизточна Европа

Църквата в Козара
Чудотворната икона на Св. Богородица
Средновековна крепост Лютица
Манастирът „Архангел Михаил”
Баргала, археологически обект
Катедралата в Тимишоара
Крепостта Блед
Крепостта Блед

Крепостта Блед

Словения
Лепенски вир, археологическа зона
Церемонията Мевлеви Сема
Катедралата в Джаково
Античен град Доклеа

Пътешествай по културните коридори на
Югоизточна Европа

Този уебсайт предлага едно виртуално пътуване във времето и пространството. Тук ще се запознаете с уникалното културно наследство на Югоизточна Европа – истински кръстопът на цивилизации. Ще направите своя избор за културен туризъм, за да тръгнете утре по реалните пътища на региона, Европа и Света. За експертите е осигурена специализирана информация.

Към партньорите и приятелите на уебсайта:

Изпращайте ни нова информация за богатствата по вашите земи, споделете вашите знания и образите на ценностите!

Правата на човека и културното наследство

Конференция, 27 ноември 2009 г., петък, от 10:00 до 18:00 ч., в Университета по Архитектура, строителство и геодезия, София. 

MapHeritage: ESPRIT South East Europe Map Europe Map World Map